U plesu se rađam, svaki put iznova U plesu rađam, svaki put iznova Ona koja rađa i ona koja je rođena.   Pokrećem ih Moje meso i moje kosti Teške su Bol je u mom trudnom tijelu Zaleđeni strah je u mojim kostima Ja ne vidim da ne vidim. Frustracija Pokreće me polako...

read more